PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Miroslav Koupil - České a slovenské kaligramy

  • Kedy vernisáž výstavy: 9. augusta 2010 o 16:00; trvanie výstavy: 9. - 20. augusta 2010
  • Kde spoločenská sála knižnice, Turecká 36, Nové Zámky

 

Miroslav Koupil (narodený 10. marca 1956 v Třebíči)

Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne (predtým UJEP Brno) a získal doktorát z českého jazyka. Člen
Obce spisovatelů. Je zastúpený v antológii svetovej a českej nonsensovej poézie NONSENS (Mladá fronta,
Praha 1997). Žije v Třebíči.

Experimentálny básnik, výtvarník, performer. Nekonformný autor, vkladajúci do svojej tvorby
invenciu, inteligenciu a humor. Inšpirovaný svetovými autormi Ch. Morgensternom, G. Apollinairom a E.
Jandlom vytvára kaligramy a nonsensovú poéziu.

Kaligramy Miroslava Koupila nesú svoj vtipný obsah i celkom seriózne posolstvo v spojení lexikálneho
tvaru a grafického výrazu. Metódou tvorivej hry prinášajú podstatné, maximálnou mierou zhustené správy o
človeku. Dodržiavajú zásadu podať na čo najmenšej ploche čo najširšie zdelenie.

Výstavy Koupil otvára krátkym pásmom nonsensovej poézie. Vystúpenia sú textovo a deklamačne
originálne, doprevádzané pohybovými kreáciami a výraznou mimikou. Hrá sa so slovami ako žonglér s
loptičkami. Pohybové kreácie jeho verbálne žonglovanie dopĺňajú a privádzajú nonsensovú poéziu bližšie k
poslucháčovi.

Zbierky kaligramov, nonsensové a experimentálne poézie Miroslava Koupila:
Legráckoslovohrátky (1995), Slůvkosnění (1996), Karneval nahých slov (1997), Abeceda pana Adeceba
(1997), Pravé ořechové (1997), Mozeček made (1998), Mimoběžky (1999), Kdesi cosi (1999), Skrz naskrz
(1999).

kaligram = báseň s textom typograficky upraveným do obrazca
nonsensová poézia = protizmyslová poézia

 

  • Pozvánka a fotogaléria:
 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené