PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Seminár "Čo nové v knižniciach"

 • Kedy 23. februára 2011 o 9.00 hod.
 • Kde Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, Nové Zámky

 

SPOLOK  SLOVENSKÝCH  KNIHOVNÍKOV - Krajská pobočka Nitra v spolupráci s Knižnicou  Antona  Bernoláka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na pracovný seminár ČO NOVÉ V KNIŽNICIACH. Tešíme sa na stretnutie.

 

Program seminára:

 1. Otvorenie seminára (Marta Szilágyiová, riaditeľka Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Mgr. Ľubica Červená , predsedníčka KP SSK Nitra)
 2. Revízia knižného fondu v KIS Dawinci (Mgr.Monika Lobodášová, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitra)
 3. Tréningy pamäti a vitality pre seniorov (Eva Bajanová, Tekovská knižnica v Leviciach)
 4. Krátky prierez činnosti knižnice za rok 2010 (Podujatia pre deti a činnosť literárneho klubu Šárka, Mgr. Alžbeta Littvová, Mgr. Filková Renáta, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne)
 5. Komunitné aktivity (Marta Szilágyiová, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch)
 6. 90. výročie založenia knižnice (Prezentácia monografie Márii Královej: Verejné knižnice v kontexte kultúry, Topoľčian  a okolia; Eva Žitňanová, Tribečská knižnica v Topoľčanoch)
 7. Prestávka
 8. Prezentácia špeciálnej lupy pre slabozrakých (Ing. Ingrid Jirásková , PhDr. Ľubica Jedličková ,PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra)
 9. Knižnica Agroinštitútu , sídlo informačného strediska Europe Direct (Ing. Mária Debreceniová,CSc., Agroinštitút Nitra)
 10. Šikovné prázdniny (Jana Kurucová, Mestská knižnica Michala Matunáka v Šuranoch)
 11. Činnosť Krajskej pobočky SSK Nitra (Mgr.Ľubica Červená)
 12. Diskusia

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené