PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY RODINNÁ KNIŽNICA KNIŽNICA "VEK NÁDEJE" ÚSEK BIBLIOGRAFIE A REGIONALISTIKY


ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY

Kontakty

Radničná 3, Nové Zámky

Tel.: 035 6400 237

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pracovníci

 • Ondrej Trepáč - ved.
 • Adriana Godaová
 • Alena Melichárová
 • Zuzana Hižnayová

 

Knižničný fond

 • encyklopédie
 • odborná literatúra
 • populárno-náučná literatúra
 • multimédia – CD ROM
 • odborné periodiká
 • denníky

 

Katalógy

 • klasické (lístkové)
 • elektronický (software DAWINCI)

 

Knižnično-informačné služby

Výpožičné:

 • absenčné (mimo knižnicu)
 • prezenčné (do študovne)

Bibliograficko-informačné a konzultačné služby:

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry
 • bibliografické informácie
 • faktografické informácie
 • informácie z elektronických databáz
 • vydávanie výberových bibliografií
 • informácie o Európskej únii a Rade Európy

Informácie o Európskej únii a Rade Európy:

 • projekt „Partnerská knižnica NR SR“

Informácie o Národnej rade SR:

 • projekt „Partnerská knižnica NR SR“

Medziknižničná informačná služba:

 • vypožičanie literatúry alebo kópie článkov z iných knižníc
 • rezervovanie literatúry

Reprografické služby:

 • kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia
 • rešeršné služby
 • INTERNET

Sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov:

 • EBSCO – databáza plnotextových článkov (výber zo svetovej tlače) z oblasti spoločenských vied v jazyku anglickom

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

 • stretnutia s literárnymi tvorcami
 • informatická príprava pre žiakov ZŠ a SŠ

„Mesto Nové Zámky“:

 • prednáška o histórii mesta
 • exkurzie

Tematické besedy:

 • podľa požiadaviek škôl

 

Klubové podujatia

SCI FI klub ORION:

 • pri knižnici pôsobí od roku 1988
 • združuje priaznivcov vedeckej fantastiky a jej príbuzných žánrov a vedných odborov
 • stretnutia – piatok o 18.00 (trikrát v mesiaci)
 • vydáva klubový časopis (fanzin) ORION (3 – 4 čísla ročne)
 • kontakt – Ondrej Trepáč - Knižnica Antona Bernoláka, odd. odbornej lit.

 

VÝTVARNÝ KLUB:

 • združuje výtvarne nadaných študentov a milovníkov výtvarného umenia
 • stretnutia – podľa dohody
 • vedúca klubu – Mgr. Lýdia Horváthová
 • kontakt – Mgr. Ľubica Červená – Knižnica Antona Bernoláka, odd. odbornej lit.

 

 
© 2010 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené