PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Strašidelná noc

Knižnica A. Bernoláka v spolupráci so ZŠ a Školskou knižnicou na Mostnej ulici v Nových Zámkoch zorganizovala dňa 21. októbra 2011 podujatie s názvom „Strašidelná noc“. Podujatie sa uskutočnilo k Medzinárodnému dňu školských knižníc v priestoroch školy.

Žiaci 7.A. triedy v piatok večer o 19,00 hodine prichádzali aj v sprievode rodičov s plnými taškami , spacákmi a dobrou náladou. Škola vysvietená len v žiari desiatok sviec ich okamžite očarila.

P. riaditeľka Kotrecová Eleonóra a p.knihovníčka Zámbóová Silvia privítali deti na tomto netradičnom podujatí, ktoré bolo ako aj pre knižnicu, tak aj pre školu novinkou. Noc sa začala tvorivými dielňami v triede, kde sa deti prezliekli do strašidelných masiek, vymaľovali sa, vyrezávali tekvice, navrhovali  plagát „ Strašidelná noc 2012“. S tekvicami, v ktorých horeli čajové sviečky vyzdobili chodbu školy. Pretože pri týchto činnostiach aj vyhladli, občerstvili sa pripravenými chlebíkmi s maslom, syrovou a rybacou nátierkou, cibuľou, osviežili sa teplým čajom, ktoré im pripravili pani kuchárky. Po občerstvení nasledovali ďalšie aktivity. P.uč. Slamenková Silvia v školskej knižnici prečítala strašidelný príbeh po anglicky, aby svojich žiakov trocha vystrašila predtým, ako začnú hľadať „Upírsky poklad“. Deti v 2 skupinách so svojimi vedúcimi – p.uč. Aggová Adriana a p. uč. Slamenková Silvia– s baterkami hľadali poklady podľa indícií v škole. Školou znela strašidelná hudba, ktorá dopĺňala atmosféru. Indície neboli jednoduché, ale obidvom skupinám sa podarilo poklady nájsť. V knižnici si otvorili truhlice, v ktorých si našli strašidelné maškrty napr. oči, zuby, červy a s chuťou ich zjedli. Po občerstvení si napísali na papieriky svoje želania, nafúkali balóny a na  školskom dvore sa prihovorili „duchom“, aby im ich splnili. Už sa chýlilo k polnoci, keď deti prezlečené do „pyžama“ a zalezené do spacákov v školskej knižnici so záujmom počúvali strašidelné čítanie pri svetle baterky od p. knihovníčky. Po čítaní sa ešte porozprávali o svojich dojmoch z čítaného príbehu, o svojich pocitoch aj o nebezpečenstvách, ktoré číhajú na deti v každodennom živote. Deti plní zážitkov len veľmi ťažko zaspávali.

Ako ťažko zaspávali, tak ťažko v sobotu ráno aj vstávali. Predsa len to bola pre nich neobyčajná noc a spať v škole je úplne iné ako sa učiť. Po raňajkách urobili poriadok v triede, aby v pondelok ráno sa  mohlo začať vyučovanie a zbalili si veci. Pred odchodom každý účastník obdržal certifikát o absolvovaní strašidelnej noci a preukaz odvahy.

S radosťou môžeme skonštatovať, že podujatie bolo úspešné a plagát „Strašidelná noc 2012“, ktorý deti vytvorili,  sa na budúci rok určite použije.

 

  • Fotogaléria:
 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené