PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
PODUJATIA OZNAMY ARCHÍV


Plán detských kultúrnych podujatí na OKTÓBER 2012

 

" Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty !"

- 9. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže
Literárno - dobrodružná cesta za poznávaním kníh spisovateľky K. Bendovej.
Prierez slovenskou literárnou tvorbou pre deti a mládež.
Podujatie je určené pre  1.- 4. ročník ZŠ

( zahájenie október 2012 - ukončenie apríl 2013 )
Podujatia sa môžu zúčastniť i triedy, ktoré sa nezapoja do súťaže.

Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

Pracovné zožity sa budú dať objednať za cca 0,20 centov za ks.
Prihlášky do súťaže sú k dispozícii na oddelení detskej literatúry.
Vyhodnotenie prác bude nielen v BA, ale aj u nás v knižnici. Z výtvarných prác sa uskutoční výstava v priestoroch knižnice.


" Veľkí a malí kamaráti si čítajú "

- 7. ročník čitateľskej súťaže
Čiteteľská súťaž je zameraná na podporu čítania a na  získanie potencionálnych používateľov knižnice .
Na základe dosiahnutých výsledkov a všeobecných znalostí z literatúry  vzíde

Kráľ detských čitateľov.

Podujatie je určené pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským.

( zahájenie október 2012 - vyhodnotenie máj 2013 )
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky
Pre presnejšie vyhodnotenie deti obdržia "rytierske karty".


 

" Keď sa povie knižnica"

- predstavíme Vám knižnicu, zoznámime sa s pojmom autor, ilustrátor, vydavateľstvo, knižnica, kníhkupectvo, krásna a náučná literatúra 
spojená aj s bezplatným zápisom 1. ročníkov ZŠ

( je potrebné dopredu odovzdať údaje detí ( meno, dát.nar, bydlisko), aby sa mohli na podujatie pripraviť preukazy)
Podujatie je určené žiakom 1.-4. ročníkov ZŠ.

„T.: september – december 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

" Informatická výchova "

- oboznámenie detí s knižnicou, pravidlami, pojmami ako kníkupectvo-knižnica ..., používanie , vyhľadávanie informácií, informačné pramene
Podujatie je určené pre ZŠ ( 1.-9. roč.)

T.: september - december 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

"Vstúpte do krajiny Hádankovo"

- literárne hádanky, súťaže
Podujatie je určené žiakom 1.-4. ročníkov ZŠ

T.: október - november 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

" Medzinárodný deň školských knižníc "

- prierez históriou knžníc, aké poznáme knižnice, vynájdenie kníhtlače až po súčasnosť
Podujatie je určené žiakom 1.-9. ročníkov ZŠ.

T.: október 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

"Relaxujeme s hudbou" Johann Strauss ml - Kráľ valčíkov

- hudobno - slovné pásmo a netradičné relaxovanie v spoločnosti " kráľa" valčíkov. 
Podujatie je určené pre 7.- 9. ročník ZŠ.

T.: október - november 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

" Vitajte v krajine Rozprávkovo, Zvieratkovo, Riekankovo, Pesničkovo"

- prvé stretnutie detí MŠ s knižnicou
Podujatie je určené deťom MŠ - predškolákom

T.: október 2012
Miesto konania: Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené