PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Kniha ako objekt

  • Kedy 14. - 28. februára 2013; návštevné hodiny: Pondelok - Piatok 9:00 - 17:00
  • Kde Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36

 

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na výstavu študentských prác študentov odboru propagačné výtvarníctvo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach.

 

Podnetom pre vznik výstavy s názvom „Kniha ako objekt“ bola Tekovská knižnica v Leviciach. Pri inventarizácií svojho knižničného fondu vyradila niektoré knižné publikácie a ponúkla ich našej škole.

Študenti Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach študijného odboru propagačné výtvarníctvo využili možnosť „recyklovať“ tieto vyradené knihy a použiť ich ako vhodný materiál, z ktorého možno vytvoriť výtvarný objekt. Vznikol tak projekt, ktorého zámerom bolo vrátiť knihám pôvodné poslanie, vrátiť im pôvodné miesto v inej, umeleckej podobe.

Pre študentov bolo veľmi inšpiratívne a zaujímavé pozorovať putovanie jednotlivých kníh: od cesty z priestorov knižnice do školy, cez prevoz a následné opracovávanie a realizáciu až po finálny návrat do knižnice.

Cieľom jednotlivých výtvarných prác bolo vytvoriť akýsi odkaz pre spoločnosť, ktorá by sa aj prostredníctvom tejto expozície mohla zamyslieť nad hodnotou knihy v živote človeka. Práce zároveň ponúkajú návštevníkom tejto expozície možnosť prehodnotiť svoj vnútorný postoj ku knihe ako takej.

Projekt realizovalo deväť študentov štvrtého, maturitného ročníka, pričom každý z nich vytvoril dve práce. Prvá je riešená ako priestorový knižný objekt, pričom druhá práca, vo forme propagačného plagátu, dopĺňa prvú alebo sa obe dopĺňajú navzájom.

Nad študentskými výtvarnými prácami mal dohľad učiteľ výtvarných predmetov Richard Aradský.

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené