PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Veľkí a malí kamaráti si čítajú - 9. ročník

 • Termín uzávierky prihlášok: 31. december 2014
 • Sumarizácia bodov: máj 2015
 • Vyhodnotenie čitateľskej súťaže: jún 2015

 

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasujú 9. ročník čitateľskej súťaže VEĽKÍ A MALÍ KAMARÁTI SI ČÍTAJÚ.

Podmienky súťaže:

 1. Aktívny člen knižnice a záujem o literatúru
 2. Vyplnenie súťažnej prihlášky

Ďalšie podmienky a informácie:

 • Veková hranica: žiaci z ročníkov 3. - 9. ZŠ a 8. ročné gymnáziá
 • Podmienky testovania a bodovania: priebežne počas celého školského roka
 • Test: všeobecné znalosti z literatúry a z dejín nášho mesta (január - apríl 2015)
 • Bodovanie: na základe zapísaných údajov v rytierskej karte - priebežné sledovanie počtu vypožičaných kníh - 1 kniha = 1 bod
 • Ak prinesieš priateľa, ktorý ešte nie je zaevidovaný v knižnici dostaneš + 10 bodov! Tieto body neovplyvňujú celkové poradie (body sa zarátajú iba po obdržaní vyplnenej a podpísanej prihlášky)!
 • Najlepší čitateľ bude vymenovaný za "Kráľa detských čitateľov"

Kritériá pri hodnotení:

Úspešné vyplnenie všetkých súťažných otázok, komunikačné schopnosti, slovná zásoba, schopnosť prejavu, čestnosť, úprimnosť, počet prečítaných kníh!

Miesto konania:

Knižnica Anotna Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36

 

Prihlášky budú dostupné na stiahnutie na www.abkniznica.sk alebo osobne v knižnici.

 

Plagát k podujatiu:

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené