PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
PODUJATIA OZNAMY ARCHÍV


Ladislav Szabó - FotoDialóg

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy umeleckého fotografa Ladislava Szabóa "FotoDialóg".

Detaily podujatia:

  • Otvorenie výstavy: 9. januára 2018 o 16:00; Výstava potrvá do 16. februára 2018
  • Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, spoločenská sála
  • Kurátorka výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

 

Pozvánka k podujatiu:

Szabo pozvanka

 

Príhovor kurátorky výstavy (na stiahnutie vo formáte pdf):

Výstava „FotoDialóg“

Dovoľte mi predstaviť Vám pána Ladislava Szabóa, umeleckého fotografa, ktorý tu v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vystavuje svoje diela. Výstava má názov „FotoDialóg“ a návštevníci ju budú môcť vidieť až do 16. februára 2018.

Ladislav Szabó sa narodil 13. augusta 1966 v Komárne. V rokoch 1995 – 1998 pôsobil ako fotograf Jókaiho divadla v Komárne, zároveň do r. 2000 fotografoval pre vydavateľstvá časopisov. Od r. 1995 tiež súkromne podniká ako fotograf, počítačový technik a reklamný redaktor. V r. 1996 – 2004 odborne vyučoval fotografovanie v Schola Privata Gutaiensis v Kolárove. Od r. 2000 je fotografom Podunajského múzea v Komárne. Pripravuje nielen dokumentačné fotografie no i zábery z exponátov na výstavné aj publikačné účely múzea. Popri tom od r. 2008 je taktiež vydavateľom predovšetkým miestnych monografií a ďalších historických, odborných kníh a vydaní.
Od r. 1991 až po súčasnosť takmer každý rok mal samostatnú výstavu svojich fotografií, a to na mnohých miestach Slovenska (v Komárne, Kolárove, Dubníku, v Štúrove, Nových Zámkoch, v Nitre, Bratislave, atď.), v r. 2004 vystavoval aj v Čechách (v Ostrave), veľakrát mal výstavu v Maďarsku (napríklad v Ostrihome, Győri, v Békéscsabe, vo Visegráde, ...) a dokonca dvakrát i v Rumunsku (v meste Sfântu Gheorghe).
Pán Szabó získal mnohé ocenenia, medzi ktorými spomeniem napr. v r. 2004 udelenú 1. cenu v rámci regionálneho kola AMFO v Nových Zámkoch, ďalej v r. 2005 nadobudnuté 2. miesto v medzinárodnej fotosúťaži v Budapešti či v tom istom roku získanú 2. cenu na medzinárodnej výstave umeleckej fotografie tiež v Budapešti.
V r. 2008 Medzinárodný spolok umeleckých fotografov udelil L. Szabóovi titul AFIAP. V nasledujúcom r. 2009 zasa získal titul E-MAFOSZ od Zväzu tvorivých dielní umeleckých fotografov v Maďarsku.
Už niekoľkokrát bol členom komisie na národných i medzinárodných fotografických výstavách.

Pán Ladislav tvorí umelecké fotografie od začiatku 90. rokov minulého storočia. Tvrdí: „Zaoberám sa mnohými témami.“ Snaží sa tiež vyhovieť súkromným požiadavkám zákazníkov. Jeho obľúbenými motívmi sú: príroda, ročné obdobia, portréty ľudí rôznych vekových kategórií, život ľudí ale aj exteriéry a interiéry architektúry i stavieb. S týmito motívmi sa máme možnosť stretnúť na tejto výstave vo farebných ale aj v monochromatických a čierno – bielych fotografiách. Na stenách výstavnej sály sú rozmiestnené fotografie väčších a veľkých formátov, najmenšie z nich sa nachádzajú na vystupujúcej časti ľavej bočnej steny sály. Umelcove fotografie sú statické, harmonické, vyvážené, môžeme v nich pozorovať poriadok /napríklad v prípade obrazu s názvom „Pyramídy“ pochádzajúceho z r. 2005/, symetriu /ako u obrazu s názvom „V slnečnej žiare“  z r. 2007 nachádzajúceho sa na ľavej bočnej stene vpravo hore/ aj asymetriu /u fotografie, umiestnenej na rovnakej strane sály v strede dole, zachytávajúcej v popredí strom s konármi tiahnucimi sa na jednu stranu/. Možno Vám bude známy záber z Arboréta Mlyňany v obci Tesárske Mlyňany na veľkej fotografii vyhotovenej v r. 2004, ktorá sa nachádza na čelnej stene sály. Pozastavíme sa nad dynamikou obrazu „Výkrik“ na vystupujúcej časti čelnej steny, ktorý dáva najavo zhrozenie nad stavom prírody, životného prostredia po nesprávnom zaobchádzaní s prírodou. Istotne nás zaujme aj trojstranný pútač so zobrazením nie štyroch ale iba troch ročných období  - „Leto“, „Jeseň“ a „Zima“, a to v dôsledku globálneho oteplovania v súčasnosti a náhleho prechodu zo zimy do leta. L. Szabó sa snažil v r. 2009 znázorniť riziko nebezpečenstva a škodlivých látok na fotografii s názvom „Atómový mor“, ktorá je umiestnená na pravej bočnej stene. Vedľa nej sú vystavené tiež zaujímavé fotografie: napravo fotografia s prázdnou stoličkou má názov „Interiér kostola v Szászi“ /r. 2008/ a je svedectvom neváženia si minulosti a naľavo zasa fotografia s názvom „Opustený cintorín“ z r. 2009 poukazuje na neúctu voči našim predkom. Taktiež na ľavej strane tejto steny sa nachádza aj obraz „Dotyk“, ktorý poukazuje na často chladný postoj ľudí, na slabý prejav citov. Zadná stena sály poníma portrétne fotografie mladých aj starých ľudí. Početné fotografie starých ľudí s vráskami, s výrazmi emócií (aj s prípadnými slzami v očiach) a tiež so zachyteným prostredím odzrkadľujú život týchto ľudí.
Želám každému milému návštevníkovi výstavy krásne umelecké zážitky!

- Kurátorka výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

 

Fotogaléria k podujatiu:

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené