PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


"V pohybe" - Výstava akvarelových malieb Márie Vojčiakovej

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na vernisáž výstavy akvarelových malieb Márie Vojčiakovej "V pohybe".

Detaily podujatia:

  • Otvorenie výstavy: 21. februára 2018 o 17:00; Výstava potrvá do 29. marca 2018
    POZOR ZMENA! Trvanie výstavy bude z technických príčin skrátené. Výstava bude otvorená iba do 21. marca 2018;
    Návštevné hodiny
    : Pondelok 13.00-17.00, Utorok - Piatok 9.00-17.00
  • Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, spoločenská sála
  • Kurátorka výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

 

Realizované s finančnou podporou mesta Nové Zámky.

 

Pozvánka k podujatiu:

V pohybe pozvanka strana A

V pohybe pozvanka strana B

 

Príhovor kurátorky výstavy (na stiahnutie vo formáte pdf):

Výstava “V pohybe”

S potešením dnes podvečer vítam tu v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch mladú umelkyňu Mgr. art. Máriu Kráľovú Vojčiakovú, ktorá sem prišla z okolia Nízkych Tatier. V rámci výstavy svojich maľovaných obrazov, ktorá dostala názov “V pohybe” a jej trvanie bude do 29. marca 2018, nám umelkyňa predstaví vlastnú tvorbu počas posledných siedmich až ôsmich rokov.

Mária sa narodila 17. októbra 1986 v Banskej Bystrici v umeleckej rodine. Vyrastala v Novej Bani, kde navštevovala v rokoch 1993 – 2001 Cirkevnú základnú školu sv. Alžbety. V r. 2006 absolvovala na odbore Reštaurovanie a konzervovanie papiera a knižných väzieb na SPŠ Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici. Potom, v r. 2007 – 2013 nasledovalo vysokoškolské štúdium, a to na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v ateliéri Klasických maliarskych disciplín u Ľudovíta Hološku. Mária dnes so svojou rodinou býva v obci Predajná v okolí Nízkych Tatier.

Svojou umeleckou činnosťou sa zúčastnila na niekoľkých súťažiach a spoločných výstavách. Na X. Trienále akvarelu, ktoré sa konalo v r. 2010 v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci, obsadila 2. miesto. Zúčastnila sa aj XI. ročníka (v r. 2013) a tiež XII. ročníka (v r. 2016) Trienále akvarelu v NMG v Lučenci. Svoje obrazy vystavovala taktiež v rámci spoločnej výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v r. 2013 a neskôr v rámci absolventskej výstavy s názvom “Sonda“ konanej na Bratislavskom hrade v r. 2015.

Mgr. art. Mária Kráľová Vojčiaková sa zaoberá maľovaním obrazov, maľuje temperovými, akrylovými a v súčasnosti predovšetkým akvarelovými /anilínovými/ farbami. Taktiež maľuje keramické obrazy.

Technike akvarelovej maľby sa venuje už sedem rokov, a aj táto výstava “V pohybe” je ukážkou autorkinej tvorby počas týchto niekoľkých rokov. Na akvarelový papier nanáša anilínové farby, ktoré riedi vodou. Narábanie s týmito farbami a vodou ako s materiálom poníma ako padajúcu kvapku, ktorá sa po dopade na povrch papiera roztečie. Podľa umelkyne, jej tvorbu pripomína i časť refrénu piesne Milovanie v daždi od Richarda Müllera: „Keď dážď ťa hľadí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor … .” Mária vidí v akvareli rozdielnosť štruktúr, ktoré prepája a vytvára tak určitý obsah obrazov. Pri jej maľbách sa stretneme s rozličnými štruktúrami s rôznymi farebnými plochami. „Tie sa skladajú z farebných tónov vyjadrujúcich rôzne aspekty, ako: mäkkosť, tvrdosť, jemnosť s rôznymi akcentami. Tieto akcenty pripomínajú symboliku. Moje vyjadrenie skutočnosti, môj vnútorný svet. Pracujem s energiou písma, energiou ťahu štetca, energiou pohybu, energiou miešania farieb a rôzne asociácie sú úzko späté s mojou tvorbou.” hovorí umelkyňa. Vychádza z pozorovania realistického modelu, z pozorovania prírody, ľudí. Vlastným štýlom potom zachytáva krajiny či figúry, alebo ich abstrahuje do rozličných foriem. Mária vychádza aj z farebnej škvrny, ktorú pozoruje a abstrahuje do obrazcov, ktoré môžu pripomínať prírodu, svet a prvky z reality.

Niektoré jej vystavené obrazy majú paspartu. V jej maľbách boli použité teplé aj studené tóny rôznej sýtosti, ktoré zároveň zdôrazňujú objem a perspektívu. Je to evidentné aj u obrazov znázorňujúcich detské pohybovky, hry. Niektoré autorkine maľby sú dynamické a niektoré zasa statické (ako napríklad figurálna kompozícia dospelej osoby, portrét maliarkinej dcérky Grétky, maliarkine autoportréty, ďalej napr. krajiny, obraz s názvom “Strom” a obraz “Biele a červené maky”). Viaceré jej maľby zachytávajú jej synčeka Ninka v rôznom veku.

Z hľadiska techniky sa od ostatných akvarelových malieb odlišuje zelený obraz “Strom” namaľovaný akrylovou technikou a dva menšie obrazy umiestnené na jednom paneli. Z nich vyššie sa nachádza temperovými farbami namaľovaný a nalakovaný obraz “Pláž” a pod ním je obraz s názvom “Enkaustika” vytvorený ako enkaustika na plátne.

Všetkým Vám želám krásny umelecký zážitok z výstavy!

-Kurátorka výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

 

Fotogaléria k podujatiu:

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené