VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Tlač

Profil verejného obstarávateľa (pdf)

 

Verejné obstarávanie 2021

Súhrnné správy

Dokumenty pre zverejnenie podľa §10 ods. 10 Zákona 343/2015 Z. z.

 

Verejné obstarávanie 2020

Súhrnné správy

Dokumenty pre zverejnenie podľa §10 ods. 10 Zákona 343/2015 Z. z.

 

Verejné obstarávanie 2019

Stolové počítače (do 23. augusta 2019)

Stolové počítače (do 6. marca 2019)

 

Verejné obstarávanie 2018

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

 

Verejné obstarávanie 2014 

Verejné obstarávanie - súhrn

Úprava vnútorných priestorov - stavebné práce (do 12.2.2014, 13:00)

Stravné lístky (do 10.1.2014)