Strašidelná noc

Tlač

Knižnica A. Bernoláka v spolupráci so ZŠ a Školskou knižnicou na Mostnej ulici v Nových Zámkoch zorganizovala dňa 21. októbra 2011 podujatie s názvom „Strašidelná noc“. Podujatie sa uskutočnilo k Medzinárodnému dňu školských knižníc v priestoroch školy.

Žiaci 7.A. triedy v piatok večer o 19,00 hodine prichádzali aj v sprievode rodičov s plnými taškami , spacákmi a dobrou náladou. Škola vysvietená len v žiari desiatok sviec ich okamžite očarila.

P. riaditeľka Kotrecová Eleonóra a p.knihovníčka Zámbóová Silvia privítali deti na tomto netradičnom podujatí, ktoré bolo ako aj pre knižnicu, tak aj pre školu novinkou. Noc sa začala tvorivými dielňami v triede, kde sa deti prezliekli do strašidelných masiek, vymaľovali sa, vyrezávali tekvice, navrhovali  plagát „ Strašidelná noc 2012“. S tekvicami, v ktorých horeli čajové sviečky vyzdobili chodbu školy. Pretože pri týchto činnostiach aj vyhladli, občerstvili sa pripravenými chlebíkmi s maslom, syrovou a rybacou nátierkou, cibuľou, osviežili sa teplým čajom, ktoré im pripravili pani kuchárky. Po občerstvení nasledovali ďalšie aktivity. P.uč. Slamenková Silvia v školskej knižnici prečítala strašidelný príbeh po anglicky, aby svojich žiakov trocha vystrašila predtým, ako začnú hľadať „Upírsky poklad“. Deti v 2 skupinách so svojimi vedúcimi – p.uč. Aggová Adriana a p. uč. Slamenková Silvia– s baterkami hľadali poklady podľa indícií v škole. Školou znela strašidelná hudba, ktorá dopĺňala atmosféru. Indície neboli jednoduché, ale obidvom skupinám sa podarilo poklady nájsť. V knižnici si otvorili truhlice, v ktorých si našli strašidelné maškrty napr. oči, zuby, červy a s chuťou ich zjedli. Po občerstvení si napísali na papieriky svoje želania, nafúkali balóny a na  školskom dvore sa prihovorili „duchom“, aby im ich splnili. Už sa chýlilo k polnoci, keď deti prezlečené do „pyžama“ a zalezené do spacákov v školskej knižnici so záujmom počúvali strašidelné čítanie pri svetle baterky od p. knihovníčky. Po čítaní sa ešte porozprávali o svojich dojmoch z čítaného príbehu, o svojich pocitoch aj o nebezpečenstvách, ktoré číhajú na deti v každodennom živote. Deti plní zážitkov len veľmi ťažko zaspávali.

Ako ťažko zaspávali, tak ťažko v sobotu ráno aj vstávali. Predsa len to bola pre nich neobyčajná noc a spať v škole je úplne iné ako sa učiť. Po raňajkách urobili poriadok v triede, aby v pondelok ráno sa  mohlo začať vyučovanie a zbalili si veci. Pred odchodom každý účastník obdržal certifikát o absolvovaní strašidelnej noci a preukaz odvahy.

S radosťou môžeme skonštatovať, že podujatie bolo úspešné a plagát „Strašidelná noc 2012“, ktorý deti vytvorili,  sa na budúci rok určite použije.

 

  • Fotogaléria:
 
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek