Zrodenie knihy

Tlač
  • Kde Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

Prednášateľ: Ondrej Berta majiteľ kníhtlačiarstva Az Print Nové Zámky.

Podujaie je určené pre  SŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským.