Literárna súťaž STRATENÍ SUSEDIA – ŽILI MEDZI NAMI

Tlač

Knižnica vyhlasuje literárnu súťaž  pre študentov stredných škôl pod názvom : STRATENÍ SUSEDIA – ŽILI MEDZI NAMI. Akcia sa realizuje v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Nových Zámkoch pri príležitosti 70. výročia začiatku deportácie  židovského obyvateľstva na južnom Slovensku. Ukončenie  súťaže je 16.6.2014. / Bližšie informácie v prílohe/
 

 

 
Obrázok knižiek