Literárny klub Generácie: Stretnutie so spisovateľkou Alenou Kanásovou

Tlač
  • 31. marca 2014 o 16:00
  • spoločenská sála Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, Nové Zámky

 

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch a Literárny klub Generácie Vás srdečne pozývajú na stretnutie so spisovateľkou Alenou Kanásovou.

Súčasťou podujatia bude prednes poézie a prózy z tvorby autorky v podaní členov Literárneho klubu Generácie.