Čítajme si 2014

Tlač
  • Kedy? 5. júna 2014 od 9.00 – 15. 00 hod.
  • Kde? Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

UŽ SIEDMY ROK BUDEME SPOLU ČÍTAŤ!! Čo je projekt „Čítajme si“? Projekt vznikol pred siedmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.