Literárny klub Generácie: AKO ŤA LÁSKA VPÍSAŤ DO VERŠOV

Tlač
  • 5. júla 2014 o 17:00, Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36

 

Literárne pásmo zo života a tvorby Rudolfa Čižmárika pod názvom AKO ŤA LÁSKA VPÍSAŤ DO VERŠOV.
 
Usporiadatelia: Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Literárny klub GENERÁCIE Vás srdečne pozývajú.