Knihobranie - burza vyradených kníh

Tlač
  • 18. - 19. septembra 2014, od 9:00 - 17:00
  • pred Farským kostolom