Po stopách Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Tlač

Dňa 27. októbra 2017 sa uskutočnila Literárna exkurzia poslucháčov štúdia Katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho v Komárne...

PDF na stiahnutie