Nepovinné ockovanie

Tlač

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch informuje nielen čítajúce rodiny o možnosti zapojiť sa do netradičného projektu, ktorý realizuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Cieľom projektu je podpora čítania a rodinných vzťahov.

Bližšie informácie o projekte „Nepovinné ockovanie“ a o možnosti zapojenia sa nájdete na stránke sdn.sk.


Plagát:

nepovinne_ockovanie3.jpg

 

 
Obrázok knižiek