Prečítané leto

Tlač

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa toto leto zúčastňuje celoslovenského podujatia Prečítané leto. Každý týždeň vám prináša odporúčanú literatúru k daným témam a organizuje denné letné tábory v knižnici. Bližšie informácie o projekte: www.precitaneleto.sk.

Aktivity našej knižnice počas leta 2021 sa dozviete rozkliknutím obrázku alebo kliknite tu!

Prelistuj "Prečítané leto"