Medzinárodný deň rodiny 2010

Tlač

Medzinárodný deň rodiny 2010

Rodinná knižnica, Turecká 36 – sprievodné podujatia v čase od 8.00 do 18.00

  • Hádanky pre deti a rodičov
  • Bezplatný zápis rodín do knižnice
  • 12.30-14.00 Klub milovníkov korálok – ukážky z tvorby
  • Krásna hudba pre prítomných
  • Výstava noviniek literatúry pre deti a ich rodičov
  • FotoGrafika – výstava Kataríny Mocákovej v spoločenskej sále
  • Verejný internet zdarma prednostne pre rodiny

 

Oddelenie odbornej literatúry, Hlavné námestie 10 – sprievodné podujatia v čase od 8.00 do 18.00

  • Výstava odbornej literatúry o výchove pre rodičov
  • Bezplatný zápis rodín do knižnice

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!