Knižnica otvorená

Tlač

Vážení čitatelia,

všetky oddelenia knižnice sú verejnosti opäť prístupné. Žiadame Vás však aj naďalej o dôsledné dodržiavanie platných opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19.

Knižnica sa riadi Vyhláškou 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky zo dňa 30. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

2020_11_02_covid19_otvorene.png

 
Obrázok knižiek