Prevádzka knižnice od 3. 5. 2021

Tlač

 2021_04_29_oznam.png

 

ZMENA VÝPOŽIČNÝCH HODÍN! POPLATKY!

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých, deti a mládež na Tureckej ulici č. 36 sa od 3. mája 2021 (pondelok), aj napriek pretrvávajúcemu stavu, skúšobne otvára v obmedzenom výpožičnom čase.

VÝPOŽIČNÝ ČAS: Pondelok - Piatok 13.00 - 17.00

Knihy vrátené do 15.5.2021 nepodliehajú poplatku z oneskoreného vrátenia!

 

2021_05_03_oznam.png

 

POKYNY PRE VSTUP DO KNIŽNICE!

Milí používatelia a návštevníci!

Do budovy je možné vstúpiť len s ochranou horných dýchacích ciest - respirátor FFP2, N95, KN95.

Po vstupe nezabúdajte na dôkladnú dezinfekciu rúk.

Od 3.5.2021 sa nevyžaduje k vstupu do knižnice negatívny test na Covid-19.

Tešíme sa na vašu návštevu!