SCI-FI KLUB ORION

Tlač

Klub priateľov vedeckej fantastiky

Pracuje pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch už od roku 1988 a v súčasnosti eviduje 27 členov, ktorí sa pravidelne schádzajú trikrát v mesiaci, vždy v piatok o 18.00 v priestoroch knižnice. Za dobu existencie to boli už stovky stretnutí ľudí, ktorých spája spoločný záujem a snaha zmysluplne tráviť voľný čas.

V SFklube ORION si členovia organizujú prednášky, besedy, posedenia s hosťami a videoprojekcie sci-fi filmov, v klubovom časopise, tzv. fanzine ORION môžu prezentovať svoje literárne a publicistické pokusy – odteraz z neho vyšlo 45 čísiel a v súčasnosti je jediným podobným klubovým fanzinom na Slovensku. Niektorí členovia posielajú svoje príspevky aj do rôznych literárnych súťaží a nezriedka v nich získavajú popredné miesta. Dvaja členovia klubu – Dr. Štefan KONKOL a Mgr. Štefan HUSLICA sú nositeľmi Ceny slovenských fanúšikov sci-fi a fantasy ISTRON, Mgr. Š. Huslica je niekoľkonásobným víťazom, organizátorom a porotcom prestížnej literárnej súťaže O cenu Gustáva Reussa. Ďalšími píšucimi autormi spomedzi členov SFklubu ORION sú aj Ondrej TREPÁČ, ktorý získal viacero popredných umiestnení v literárnych súťažiach žánru fantasy, a Slavomír CHREN, historik, bádateľ a autor literatúry faktu.

Členovia klubu sa tiež zúčastňujú akcií SCI-FI FANDOMU (organizácia združujúca české a slovenské SFkluby i jednotlivých fanúšikov vedeckej fantastiky) – tzv. conov, na ktorých nie sú vôbec neznámi. SFklub ORION má v SF FANDOME dobré meno a svojou aktivitou si ho stále udržiava.

Ak máte záujem stať sa aj Vy členmi SFKlubu ORION, navštívte Oddelenie odbornej literatúry Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, kde Vám pracovníci poskytnú podrobnejšie informácie. Tešíme sa na Vás.