PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Výzva!

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch sa obracia na širokú verejnosť s výzvou o pomoc pri zbieraní textov, kníh, fotografií, vecných a umeleckých predmetov (napr. busta A. Bernoláka) na zveľadenie archívu prvého kodifikátora spisovného jazyka, vzdelanca a kňaza Antona Bernoláka, ktorý 16 rokov pôsobil v Nových Zámkoch a je tu i pochovaný. Knižnica nesie jeho meno od roku 2000.

 
Za spoluprácu a pomoc vopred ďakujeme.
 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené