PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Chceme vedieť viac

 V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie SAK (Slovenská asociácia knižníc) pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené