PROJEKTY

Tlač

Pokračujúce projekty

KNIHY VON!
projekt samoobslužné knižnice na kúpalisku Štrand (MsÚ Nové Zámky) 

 

Realizácia nových projektov na rok 2020

 1. Knižnica – brána k poznaniu (akvizícia)
  10 000 EUR
 2. Ideme do knižnice (cyklus podujatí )
  MsÚ Nové Zámky, 500 EUR
 3. Vzdušné Zámky – participácia na projekte
  FPU – o Mesto kultúry 2020, 4 351 EUR
 4. MÁRAI – nové knihy v maďarskom jazyku z Maďarska
  107 KJ v hodnote 798,66 EUR

 

Realizácia nových projektov na rok 2019

 1. Obnova a doplnenie mobiliáru KAB (II.etapa)
  FPU, 10 000 EUR
 2. Nové knihy pre všetkých (akvizícia)
  FPU, 1 500 EUR
 3. Knižnica pozýva na stretnutie s... (cyklus podujatí)
  FPU, 1 096,97 EUR
 4. Knižnica pozýva (cyklus podujatí)
  MsÚ Nové Zámky, 1 000 EUR
 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 315,78 EUR