Hodiny knižničnej gramotnosti

Tlač
  • Kde Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

"Hodiny knižničnej gramotnosti" - exkurzia po knižnici, orientácia, kde a ako hľadať informácie, informačné pramene, práca s knihou a textom.

Podujatie je určené pre ZŠ.