Vznik a rozvoj písma

Tlač
  • Kde Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky

 

Prednáška spojená s výkladom o vzniku písma. Podujatie je určené pre 7. - 9. ročník  ZŠ.