“Veľkí a malí kamaráti si čítajú”

Tlač

     

“ Veľkí a malí kamaráti si čítajú ”

 

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje

7. ročník čiteľskej súťaže

“ Veľkí a malí kamaráti si čítajú ”