Števon: RODINA - krst básnickej zbierky

Tlač
  • Kedy 15. mája 2010 o 11.00 hod.
  • Kde spoločenská sála Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch

 

  •  fotogaléria:
 
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek
Obrázok knižiek