Obmedzenie verejných podujatí

Tlač

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch počas trvania pandémie neusporadúva verejné podujatia z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

 
Obrázok knižiek