Aj v knižnici WiFi zdarma

Tlač

Vážení čitatelia,

v priestoroch oddelenia odbornej literatúry
na Hlavnom nám. 10
môžete zdarma využivať WiFi pripojenie na internet.