Nové knihy z dotácie FONDU NA PODPORU UMENIA

Tlač

Knižnica, prostredníctvom projektu Kniha – studnica múdrosti, doplnila fond o 810 kníh v hodnote 7 500,-€. Knižné novinky sú pre používateľov sprístupnené na výpožičných oddeleniach. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Za čitateľskú verejnosť vyjadrujeme poďakovanie za poskytnutú dotáciu.

 
Obrázok knižiek