Celé Slovensko číta deťom 3. - 9. júna 2019

Tlač

Patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska

PIATY TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 3. – 9. júna 2019

Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Chceme vás inšpirovať, vy však môžete ísť svojou vlastnou cestou. Hlavné je, že sa všetko bude niesť v znamení hesla:

„Poď, budem ti čítať!“ a celý program bude akcentovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Projekt pozostáva z programov, kde hlavnými čítajúcimi hosťami sú významné osobnosti daného
mesta a regiónu, umelci, spisovatelia, vedci, športovci, jednoducho všetci, ktorí sú ochotní prečítať cca 4-5
minút z ich milovanej detskej knihy. Osobné stretnutia ovplyvňujú detskú dušu pri vývoji a tvorbe osobnosti
a často nás sprevádzajú po celý život. Pri programoch sa snažíme sprostredkovať deťom stretnutie s takými
osobnosťami, ktoré im svojimi životnými postojmi, svojou tvorbou i činmi môžu byť veľkým vzorom
a príkladom.
Čítať môžeme v knižniciach, v koncertných sieňach, v galériách, aby sme deti vytiahli zo
štandardného prostredia a náš program si zažili v priestoroch, ktoré sú krásne a príjemné, aby sa pre nich
tento zážitok stal nezabudnuteľným. Čítame tiež na detských oddeleniach nemocníc, v ústavoch sociálnych
služieb pre choré detičky i v detských domovoch.
Aj vďaka spolupráci a propagácii SAK sa do minulých ročníkov zapojili verejné knižnice a školy v
mestách a obciach po celom Slovensku. Reakcie detí, pedagógov, pracovníkov knižníc, nemocničného
personálu a rodičov sú pozitívne. Naša spätná väzba z predchádzajúcich ročníkov je preto zaväzujúca.
Veríme , že sa aj tento rok do PIATEHO TÝŽDŇA ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE zapoja
všetci, ktorí sa chcú zúčastniť tohto projektu a propagovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší!“

Účasť potvrdili významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života v SR.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme Slovenskej asociácii knižníc a nášmu partnerovi Nivea.

Plagát na stiahnutie (pdf)