Výberové konanie

Tlač

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky.

Výberové konanie (pdf)