Vitajte v knižnici

Tlač


Knižnicu pre verejnosť znovu otvárame 11. mája 2020 (pondelok) o 13.00 hod.

S otvorením sú spojené určité obmedzenia a rôzne hygienické opatrenia.

 

Knižnica bude otvorená počas pracovných dní:

pondelok od 13.00 do 17.00
utorok – piatok od 9.00 do 17.00

 

Opatrenia na ochranu zdravia (Vášho aj nášho):

- Vstup do knižnice je povolený len registrovaným používateľom a záujemcom o registráciu.
- V priestoroch knižnice je povinnosť nosiť rúško a rukavice (prípadne použiť dezinfekciu rúk).
- V knižnici môžu byť maximálne 10 používatelia na nevyhnutnú dobu.
- Prinesené knihy sa budú preberať na vyhradenom mieste a vydávať pri výpožičnom pulte.
- Vrátené knihy pôjdu na dobu 7 dní do osobitnej miestnosti (karantény), dezinfikované a až potom budú vrátené na oddelenie.

 

Služby knižnice v obmedzenom režime:

- Výpožičné služby
- Rešeršné služby
- Donáška kníh do domu pre zdravotne znevýhodnených používateľov
- Služby čitární a verejného internetu sú pozastavené

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.