Fond na podporu umenia podporil projekty knižnice

Tlač

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v roku 2019 vďaka projektu Obnova a doplnenie mobiliáru KAB (2. etapa), ktorý podporil FPU finančnou dotáciou 10 000 € dala vyrobiť knižničný nábytok na výpožičné oddelenie.

Poďakovanie FPU patrí aj za podporu projektu Nové knihy pre všetkých, vďaka ktorému knižnica v roku 2019 obohatila knižničný fond o 149 kníh v hodnote 1 500 €. Knižné novinky sú používateľom sprístupnené na výpožičných oddeleniach.

Vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia za podporu projektov a poskytnutie dotácií z verejných zdrojov.

 
Obrázok knižiek