Pokyny pre vstup do knižnice

Tlač

Milí používatelia a návštevníci!

Do budovy je možné vstúpiť len s ochranou horných dýchacích ciest.

Po vstupe nezabúdajte na dôkladnú dezinfekciu rúk.

Od 3.5.2021 sa nevyžaduje k vstupu do knižnice negatívny test na Covid-19.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 
Obrázok knižiek