KLUB KREATÍVNEJ TVORBY

Tlač

Klub kreatívnej tvorby združuje záujemcov o rôzne formy ručných prác.

Vedúca klubu: Ing. Mária Vidová; tel.: 035 640 03 85.