HU

Tlač

Az Anton Bernolák könyvtárról

2000-ben könyvtárunk felvette Anton Bernolák nevét, aki 16 évig Érsekújvárban tevékenykedett és itt is van eltemetve. Így tisztelgünk az első szlovák irodalmi nyelv megalkotója és jeles tudósa előtt.

 

Könyvtárunk történetéből:

Érsekújvárban az első könyvtár több mint valószínű, hogy 1631-ben a Ferencesek kolostorában alakult. Bizonyítéka ennek négy értékes kódex. Az érsekújvári kódexet a Magyar Tudományos Akadémia őrzi. A "Kismagyar Alföld" c. folyóirat 1902-es kiadása arról a G. J. Pálinkásról tesz említést, aki könyvkereskedő volt. G. J. Pálinkás nyitotta meg az első "modern könyvtárat", ahol már kölcsönzés is folyt. További forrásokból tudjuk, hogy a városi tanács rendelete alapján 1926-ban két könyvtárat nyitottak, szlovák ill. magyar nyelvű könyvállománnyal. A járási könyvtár megalakulásának éve 1951. 1977-ben a járási könyvtár egy új épületbe költözött, ahová 2002-ben, bizonyos átalakítások után visszatérhetett. Ma könyvtárunk a regionális és egyben a városi könyvtár szerepét is betölti, fenntartója a Nyitrai Kerületi Önkormányzat. Könyvtárunk a szlovák parlament könyvtárának partnereként is működik. Könyvtárunk állománya mindenki számára hozzáférhető.

 

Könyvtárunk célja:

- segítségnyújtás új ismeretek megszerzésében, szakmai képzésben, valamint a lakosság széleskörű tájékoztatása
- a könytár állományában levő kultúrális örökség hozzáférhetősége mindenki számára
- olyan kultúrális tevékenység folytatása a tolerancia, a humanizmus és a demokrácia jegyében, mely közelebb hozza egymáshoz a városban élő nemzetiségeket

 

Könyvállomány és információs adatbázis:

- 140 000 dokomentum (könyv, újság, folyóirat), ebből 7 000 audiovizuális és elektronikus, melyek szlovák, magyar és világnyelveken találhatók polcainkon
- szakirodalom és szaksajtó
- felnőtt és gyermekirodalom, vers és próza minden műfajban
- zeneművek, komolyzene, népzene, könnyűzene, kottákon és hanghordozókon
- regionális kiadványok - könyvek, folyóiratok, CD-k, speciális dokumentumok

 

Szolgáltatásaink:

- könyvek, folyóiratok, és dokumentumok kölcsönzése
- értékes kiadványok (enciklopédiák, lexikonok), regionális irodalom tanulmányozása a könyvtár falain belül
- individuális zenehallgatás
- bibliográfiai információk nyújtása, könyvtárunk és más könyvtárak adatbázisainak segítségével
- hagyományos és elektronikus katalógusok (DAWINCI)
- internet használat könyvtári tagok részére
- speciális, fizető szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés, könyvek előjegyzése, másolatkészítés nyomtatott dokumentumokról

 

Kultúrális tevékenység (iskolák és a nagyközönség számára):

- előadások, beszélgetések, információs tájékoztatások
- irodalmi és zenei műsorok
- irodalmi kávéház
- mesedélelőttök
- közös olvasások
- hanglemezbemutatók, koncertek
- vetélkedők, versenyek
- tanulmányi bemutatók
- videovetítések
- könyv és képzőművészeti kiállítások

 

Klubok, melyek az azonos érdeklődésűeket tömörítik:

- Irodalmi klub "GENERÁCIÓK"
- Sci-fi klub "ORION"
- Képzőművészeti klub

Könyvtárunknak évente megközelítőleg 4 ezer olvasója van, akik kb. 250 ezer könyver, folyóiratot és más dokumentumot kölcsönöznek ki.

Látogasson el hozzánk, olvasson, tudásszomját elégítse ki nálunk, mindenkit szeretettel várunk! Ismerje meg, fedezze fel a sok kincset, amelyek könyveinkben rejtőznek.

pdf.png A könyvtár életének legfontosabb állomásai - időrendi sorrendben