EDIČNÁ ČINNOSŤ

Tlač

Bibliografie

Článková bibliografia:

  • Okres Nové Zámky v ústrednej a regionálnej tlači r. 2002-2013 (viď ONLINE KATALÓG Prejsť na online katalóg)

Personálna bibliografia:

Tematická bibliografia:

Regionálna bibliografia:

Výberová bibliografia:


Kalendáre výročí jubilujúcich osobností Regiónu Nové Zámky

 

Kalendáre výročí udalostí regiónu Nové Zámky

 

Kalendáre výročí jubilujúcich osobností a udalostí Slovenska

 

Elektronické dokumenty


Knižné publikácie

Básne:

Básničky pre deti:

Katalógy výstav:

Pamätnice:

 

Zborníky: