PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY RODINNÁ KNIŽNICA KNIŽNICA "VEK NÁDEJE" ÚSEK BIBLIOGRAFIE A REGIONALISTIKY


KNIŽNICA "VEK NÁDEJE"

Útvar knižnično-informačných služieb - Knižnica "Vek nádeje" pri Zariadení sociálnej starostlivosti

 

Každý týždeň v utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Knižnica pre obyvateľov Domu dôchodcov, Domu penzión dôchodcov a Domu sociálnych služieb. Okrem pravidelnej výpožičnej činnosti sa roznášajú knižky a časopisy do izieb v DPD, DSS a DD pre imobilných obyvateľov.

 

Rozvíjanie čitateľských záujmov:

  • hlasné čítanie (časopisy a noviny - Castrum Novum, Nitrianske Noviny - MY) – podľa požiadaviek
  • rozhovor o zaujímavostiach zo sveta kníh

 

Ponuka kníh v knižnici "Vek nádeje":

  • Romány pre ženy
  • Detektívne romány
  • Životopisné romány
  • Básne
  • Odborná literatúra
  • Časopisy
  • CN

Hlasné čítanie časopisov a noviny - Castrum Novum, Nitrianske Noviny - MY - v jazyku slovenskom i v maďarskom.

 

Pracovníčka

  • Marta Hamarová

 

 
© 2010 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené