PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
PODUJATIA OZNAMY ARCHÍV


Literárny klub Generácie: Stretnutie s PaedDr. Helenou Rusnákovou

  • 31. januára 2015 o 16:00 hod.
  • Spoločenská sála Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36

 

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a Literárny klub Generácie Vás srdečne pozývajú na Stretnutie s pedagogičkou, autorkou a novinárkou PaedDr. Helenou Rusnákovou (pri príležitosti životného jubilea a vydania knihy).

PaedDr. Helena Rusnáková je rodáčka z Nových Zámkov. Vysokoškolské vzdelanie získala v odbore pedagogiky, vychovávateľstvo, dejepis a nemecký jazyk. Pôsobila ako učiteľka základnej školy, v súčasnosti je stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis na Obchodnej akadémii v Šuranoch. Za pedagogickú činnosť jej ÚNSK v marci 2011 pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Čestné uznanie a Komenského plaketu. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej publikačnej činnosti. Prispieva do novín a časopisov: Rodina a škola, Učiteľské noviny, Dobrá škola, Naše novinky, MY Naše novosti, Literárny týždenník.

Napísala:
Búrlivý život J. K. Viktorina, 2011,
Čo nie je v učebnici dejepisu, 2013,
Od Zavaru po Visegrád, 2015,
Príbehy tety Betky [elektronický dokument]
Nedokončený príbeh – poviedka na
pokračovanie... [webové stránky]

  

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené