PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY
PODÁVANIE PODNETOV NAPÍSALI O NÁS SPONZORI PROJEKTY DOKUMENTY ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VEREJNÉ INFORMÁCIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Na stiahnutie

 

Organizačná štruktúra knižnice

Riaditeľka

 • Ing. Helena Bohátová, PhD.

 

Útvar knižnično-informačných služieb

Oddelenie odbornej literatúry
 • Ondrej Trepáč, ved.
 • Alena Melichárová
 • Adriána Godaová
 • Zuzana Hižnayová
Rodinná knižnica
 1. Úsek krásnej literatúry
 2. Úsek hudobný
 3. Úsek pre deti a mládež
 • Gizela Kovačicová, ved.
 • Antónia Cviková
 • Bc. Silvia Zámbóová
 • Mgr. Erika Vojčiaková, PhD.
 • Katarína Sörösová
 • Bc. Slávka Kodadová
Úsek bibliografie a regionalistiky
 • Mária Feldinszká

 

Útvar knižničo-informačných fondov

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu
 • František Vereš, ved., systémový knihovník
 • Tatiana Pavlovičová
 • Anna Držíková

 

Útvar koordinácie a riadenia

Metodické pracovisko
 • Mgr. Ľubica Červená
Správca počítačovej siete
 • Daniel Novotný

 

Útvar ekonomicko-technických služieb

Oddelenie ekonomicko-personálne, sekretariát
 • Klára Novotná, ved., ekonómka
 • Mária Billá
 • Mgr. Zita Kádeková
Oddelenie technického zabezpečenia
 • Jozef Blezsák
 • František Vereš
Mzdová agenda
 • Mária Feldinszká

 

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené