PREJSŤ NA OBSAH
O KNIŽNICI SLUŽBY KLUBY REGIÓN EDIČNÁ ČINNOSŤ NOVÉ KNIHY AKTUALITY


Daniel Marek: Tvorivé roky 2007 - 2017

  • 30. mája 2017 o 16:30
    výstava potrvá do 30. júna 2017
    návštevné hodiny: Po 13:00 – 17:00, Ut – Pia 9:00 – 17:00
  • spoločenská sála Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36

 

Nitriansky samosprávny kraj a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na vernisáž výstavy Bc. Daniela Mareka "Daniel Marek: Tvorivé roky 2007 - 2017".

Kurátor výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

Pozvánka:

2017_05_30_marek_daniel2.jpg

Príhovor kurátorky výstavy (na stiahnutie v pdf):

Výstava "Daniel Marek: Tvorivé roky 2007 – 2017"

S potešením vítam všetkých v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch na dnešnej poobedňajšej vernisáži výstavy Bc. Daniela Mareka s názvom Daniel Marek: Tvorivé roky 2007 – 2017. Táto výstava potrvá do 30. júna 2017.

Vystavovateľ Bc. Daniel Marek sem pricestoval z Bratislavy. Svoj ateliér má v Stupave. Je vyštudovaným reštaurátorom maľby a umelcom na voľnej nohe. Okrem reštaurovania sa vo vlastnej tvorbe venuje predovšetkým kresbe a maľbe, pri ktorej aplikuje nasledujúce materiály: akvarel, akryl, olej a temperu. Tvorí v rozličných technikách. Absolvoval niekoľko kurzov maľby, grafických techník doma i v zahraničí (Luxembursko). Zúčastnil sa viacerých výtvarných súťaží a výstav na Slovensku ale aj jednej skupinovej výstavy v zahraničí (Luxembursko). Momentálne okrem tejto výstavy jeho diela je možné vidieť aj v rámci prebiehajúcej výstavy Ateliér AKTU v Kultúrnom centre KC Dunaj v Bratislave.

D. Marek sa narodil 6. januára 1987. Základnú školu v Bratislave navštevoval v rokoch 1993 – 2002. V r. 2006 absolvoval odbor Konzervovanie a reštaurovanie drevorezieb na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Potom v r. 2006 – 2008 študoval na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V r. 2012 úspešne absolvoval bakalárske štúdium študijného programu Reštaurátorská tvorba na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V r. 2012 – 2013 ešte nasledovalo štúdium v odbore Politológia na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave.

Názov výstavy Daniel Marek: Tvorivé roky 2007 – 2017 poníma tvorbu Daniela M. v rokoch 2007 – 2017. Medzi obrazmi nájdeme jeho kresby prevedené ceruzkou, ďalej hnedou rudkou či čiernym uhlíkom s tieňovaním na papieri. Najstaršie sú dva obrazy z r. 2007 nakreslené hnedou rudkou, zachytávajúce rodinných príslušníkov (obr. Babi = teta Edita, obr. Tóno = ujo), nachádzajúce sa po ľavej strane čelnej steny sály. V r. 2008 tiež rudkou vznikol trojštvrťový portrét starého otca. Z tohto roku pochádzajúci aj uhlíkom nakreslený autoportrét umelca uvidíme hneď na začiatku výstavy. Pobyt v Škótsku inšpiroval Daniela k vytvoreniu obrazov z tohto prostredia. Ceruzkou šrafovaním nakreslil v tomto roku 2017 Škóta v národnom odeve hrajúceho na gajdy (obr. Spirit of Scotland = Duch Škótska). S týmto námetom tiež namaľoval akrylovými farbami v r. 2016 obraz s názvom Škót hrajúci na gajdy a v r. 2017 veľký obraz (64 x 49 cm) opäť s názvom Spirit of Scotland. Tieto obrazy sú umiestnené na čelnej stene. Na zadnej stene nájdeme ešte obrazy zachytávajúce škótsku prímorskú krajinu, prostredie (obr. Morská krajina s plachetnicami a obr. Posledné prístavisko / Vital Spark z r. 2016). Nachádzajú sa tu i krajinomaľby s prostredím južného Talianska a tiež Slovenska. Pod sebou sú rozmiestnené slnečnicové zátišia prevedené akvarelom. D. Marek realisticky stvárňuje portréty, krajinomaľby a iné. Je tomu tak aj pri portrétoch umelcov: akad. maliara Františka Jaksicsa z r. 2011 a mladého sochára z r. 2012 namaľovaných olejovými farbami. Na ľavej stene uvidíme veľký obraz (70 x 50 cm) namaľovaný temperou v r. 2009 s názvom Gotický portál, ktorý zachytáva gotický portál s motívom oslieho chrbta v rámci fasády predajne v Kremnici. Vedľa začína séria zobrazení tohoto portálu z r. 2017 s technikou tušu na papieri a s postupným strácaním sa, zdaním. Po pravej strane sály visia grafické práce D. Mareka vyhotovené v rôznych technikách: počnúc od suchej ihly po lept, akvatintu, nájdeme tu i linoryt. Tieto vznikli v r. 2011 – 2012. Podľa predlohy Paula Cézanna vznikli dva obrazy s názvom Kabát na stoličke. Taktiež podľa obrazu René Magritta vyhotovil lept s názvom Legenda storočia. Motív hrajúceho trubadúra nájdeme v technike suchá ihla no i na vystupujúcej časti steny vo farebnom akvarelovom prevedení.

Prajem Vám pekný umelecký zážitok z výstavy!

- Kurátorka výstavy: Mgr. Erika Szőcsová, PhD.

Fotogaléria:

 
© Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Všetky práva vyhradené